ODSZKODOWANIE
ADWOKAT LUBLINKANCELARIA ADWOKACKA
dr Aneta SośnickaODSZKODOWANIE
ADWOKAT LUBLIN
dr Aneta Sośnicka


Kancelaria Adwokacka adwokat dr Anety Sośnickiej reprezentuje Klientów w sprawach odszkodowawczych na terenie Lublina, Lubartowa, Puław, Ryk, Kraśnika, Radzynia Podlaskiego, Opola Lubelskiego, Zamościa oraz Tomaszowa Lubelskiego, jak również w razie potrzeb Klientów w innych miastach na terenie Polski.

Sprawa o odszkodowanie może okazać się trudną sprawą, a osoby poszkodowane, myśląc często w pierwszej kolejności o swoim zdrowiu, czy też zniwelowaniu skutków zdarzenia, które spowodowało szkodę, odkładają na później dochodzenie odszkodowania.
Powyższe może skutkować nawet tym, iż roszczenie będzie przedawnione, co uniemożliwi skuteczne dochodzenie odszkodowania.

Adwokat  z Lublina dr Aneta Sośnicka zapewnia pomoc prawną osobom poszkodowanym na każdym etapie postępowania odszkodowawczego. Udziela porad prawnych, przygotowuje pisma wszczynające postępowanie odszkodowawcze, sporządza odwołania od decyzji ubezpieczyciela, załatwia wszelkie formalności przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, przygotowuje i zawiera ugody z ubezpieczycielem, jak również reprezentuje poszkodowanych Klientów na etapie postępowania sądowego.
Poszkodowany może więc liczyć na pomoc Kancelarii Adwokackiej na każdym etapie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia.  

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, czy też zaniża kwotę należnego odszkodowania, ważnym jest, żeby dobry i doświadczony w sprawach odszkodowawczych adwokat pomógł oszacować Klientowi szansę na wygranie sprawy, jak również wysokość należnego odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Kancelaria Adwokacka z Lublina specjalizuje się w sprawach o odszkodowania komunikacyjne.
Odszkodowanie z OC sprawcy (komunikacyjne) należy się każdemu poszkodowanemu, który na skutek kolizji doznał uszczerbku na zdrowiu, także na zdrowiu psychicznym, bądź utracił mienie, np. samochód, motocykl. Prawo do ubiegania się o odszkodowanie z OC ma nie tylko osoba bezpośrednio poszkodowana, ale także osoby, które na skutek wypadku komunikacyjnego utraciły bliską osobę.

Roszczenia, jakie przysługują osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, to między innymi:
- zwrot kosztów leczenia,
- zwrot utraconych dochodów na skutek wypadku,
- zadośćuczynienie za doznane krzywdy, zarówno fizyczne, jak i psychiczne,
- renta związana z długotrwałą niezdolnością do pracy.

Sprawy o odszkodowania komunikacyjne oraz powypadkowe, to m. in. sprawy o:
- odszkodowanie z OC sprawcy wypadku,
- utrata wartości pojazdu na skutek wypadku,
- dopłata do zaniżonego odszkodowania,
- odszkodowanie z AC,
- odszkodowanie dla poszkodowanego na skutek wypadku,
- odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu,
- zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,
- zadośćuczynienie z tytułu śmierci dla osób najbliższych,
- zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, za błąd medyczny, za błąd w sztuce lekarskiej. Są to trudne sprawy, kiedy np. na skutek błędu lekarskiego pacjent zmarł, poszkodowany doznał czasowego uszczerbku na zdrowiu lub kalectwa, albo gdy stan zdrowia poszkodowanego uległ znacznemu pogorszeniu. Na etapie postępowania sądowego sprawy te wymagają niejednokrotnie wywołania opinii biegłych sądowych różnych specjalizacji, a wówczas dobry adwokat, znający się na sprawach odszkodowawczych, może skutecznie przyczynić się do wydania przez Sąd korzystanego dla poszkodowanych wyroku.

Adwokat z Lublina dr Aneta Sośnicka prowadzi sprawy związane z dochodzeniem odszkodowania za wypadek przy pracy, jak również sprawy o ochronę dóbr osobistych i dochodzenie zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
Prowadzimy także sprawy o odszkodowania majątkowe z tytułu zawartych umów ubezpieczeń. Są to np. sprawy o odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń, odszkodowanie z tytułu zniszczenia domu lub mieszkania, odszkodowanie z tytułu pożaru, odszkodowanie z tytułu kradzieży lub zniszczenia mienia.

Kancelaria Adwokacka zajmuje się także sprawami o odszkodowania za tzw. wypadki losowe. Są to np. sprawy związane z uszkodzeniem samochodu na nienależycie utrzymanej drodze, sprawy o uszkodzenie ciała w związku z poślizgnięciem się na oblodzonych schodach, sprawy związane z uszkodzeniem narządów ruchu np. w wyniku upadku na nierównym chodniku.

Adwokat dr Aneta Sośnicka reprezentuje w Lublinie Klientów w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie, jak również w sprawach o odszkodowanie od zakładu karnego za utratę zdrowia.

Adwokat z Lublina działa również bardzo często podczas postępowań karnych w imieniu pokrzywdzonego. Wówczas dochodzi, w imieniu pokrzywdzonego, od sprawcy przestępstwa lub wykroczenia naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na etapie postępowania karnego.

Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?
Odszkodowanie jest rekompensatą za szkodę majątkową, którą można obliczyć. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże, gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Zadośćuczynienie jest formą pieniężnej rekompensaty szkody niemajątkowej, tj. krzywdy, która wynikła na skutek ujemnych przeżyć poszkodowanego, takich jak cierpienia fizyczne czy psychiczne. Podstawową funkcją zadośćuczynienia jest funkcja kompensacyjna. Pieniądze otrzymane przez poszkodowanego tytułem zadośćuczynienia mają na celu zrekompensować negatywne przeżycia.Adwokat od Spraw Odszkodowań z Lublina

ODSZKODOWANIE ADWOKAT LUBLIN
dr Aneta Sośnicka

W 2003 roku ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów zaczęłam odbywać aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Lublinie oraz nawiązałam współpracę z Kancelariami Prawniczymi w Lublinie. Równocześnie, rozpoczęłam pracę dydaktyczną w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii UMCS w Lublinie. Uwieńczeniem pracy dydaktycznej było uzyskanie przeze mnie stopnia naukowego – doktora nauk prawnych. Codzienna praca w Sądach, jak i Kancelariach, utwierdziła mnie w przekonaniu, że swoją przyszłość zawodową chcę łączyć z udzielaniem pomocy prawnej, prowadząc, jako adwokat w Lublinie  własną Kancelarię Adwokacką.

W grudniu 2008 roku zostałam wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie i od początku 2009 roku prowadzę nieprzerwanie Kancelarię Adwokacką w Lublinie.
Siedziba mojej Kancelarii Adwokackiej mieści się w centrum Lublina, na ul. Chopina 7/32, blisko Sądów, Prokuratur oraz Urzędu Miasta Lublin.

Poza sprawami w zakresie dochodzenia odszkodowań, świadczę pomoc prawną także w innych dziedzinach prawa. Zapraszam Państwa do zapoznania się z zakresem pozostałych usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Adwokacką ADWOKAT dr Anety Sośnickiej na stronie – LINK
Oprócz pracy w Kancelarii Adwokackiej, prowadzę także BLOG prawny. Zapraszam do jego lektury i śledzenia moich nowych wpisów odnośnie stosowania prawa w praktyce – LINK

Adwokat dr Aneta Sośnicka to dobry adwokat z Lublina, który świadczy usługi prawne dla swoich Klientów na terenie Lubelszczyzny (LUBLIN, Ryki, Puławy, Zamość, Chełm, Lubartów, Opole Lubelskie, Radzyń Podlaski, Kraśnik, Tomaszów Lubelski), jak i całej Polski.

Znam sie na prawie, a nie prawie wszystkim. Dlatego gwarantuję swoją osobą pełną odpowiedzialność za powierzone mi przez Państwa swoje najważniejsze sprawy. Do każdej sprawy podchodzę idywidualnie, mając na uwadze głównie Państwa dobro i satysfakcję z osiągniętego rezultatu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapraszam do kontaktu - Odszkodowanie Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka w Lublinie od sparaw odszkodowań
KANCELARIA ADWOKACKA

dr Aneta Sośnicka 

ul. Chopina 7/32
20-026 Lublin 

NIP: 712-297-82-65


KONTAKT

+ 48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

tel./fax + 48 81 740 41 94 


Nr rachunku bankowego:
25 1140 2004 0000 3702 5883 0490

adwokat Lublin, dobry adwokat Lublin, skuteczny adwokat Lublin, prawnik Lublin, lubelski adwokat, koszty adwokata, wynagrodzenie adwokata, adwokatów, pomoc prawna, porada prawna, porady prawnej, odszkodowanie, zadośćuczynienie, odszkodowania, zadośćuczynienia, szkoda majątkowa, szkoda niemajątkowa, szkoda materialna, szkoda niematerialna, adwokat od odszkodowań, wypadek komunikacyjny, odszkodowanie komunikacyjne, wypadek drogowy, odszkodowanie powypadkowe, renta, błąd medyczny, błąd lekarski, wypadek przy pracy, dochodzenie odszkodowania, decyzja ubezpieczyciela, odszkodowanie z OC sprawcy, odszkodowanie z AC, poszkodowany, pokrzywdzony, naprawienie szkody, wypadek komunikacyjny, wypadek losowy, utrata zdrowia, uszkodzenie ciała, śmierć, wypadek przy pracy, pozew o zapłatę, pozew o odszkodowanie, ugoda sądowa, ugoda pozasądowa, mediacja, ubezpieczony, ubezpieczyciel, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, zaskarżyć decyzję ubezpieczyciela, zalanie, pożar, zniszczenie, uszkodzenie samochodu, kradzież samochodu, odszkodowanie od zakładu karnego za utratę zdrowia, prawo cywilne, sprawy odszkodowawcze, lubelski adwokat, koszty dochodzenia odszkodowania, opłata sądowa, koszty sądowe, ile procent bierze adwokat w sprawie o odszkodowanie, pozew o odszkodowanie, jak wyliczyć odszkodowanie, sprawa o odszkodowanie, sprawa o zadośćuczynienie, kwota odszkodowania, kwota zadośćuczynienia, wypadek drogowy, wypadek motocyklowy, wypadek rowerowy, wypadek na przejściu dla pieszych, jaki procent uszczerbku na zdrowiu, opłata od pozwu o odszkodowanie, szkoda osobowa, utrata zdrowia, czy można uzyskać odszkodowanie, jakie należy się odszkodowanie, ile odszkodowania, odszkodowanie za opóźniony lot, odszkodowanie od biura turystycznego, odszkodowanie za niewykonanie umowy